Disclaimer & Privacy

DISCLAIMER

Uitsluiting aansprakelijkheid
Hoewel er uiterste zorg is besteed aan de juistheid en volledigheid van de informatie die op deze website wordt aangeboden, kunnen aan deze website geen rechten worden ontleend.

Dwaalroutes.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

Tarieven en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door Dwaalroutes.nl. Elke inbreuk kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan Dwaalroutes.nl of derden die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld.

Informatie van derden
Dwaalroutes.nl is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van externe sites waarnaar verwezen wordt. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.


UW PRIVACY

Je kunt de website van Dwaalroutes.nl geheel vrijblijvend bezoeken, zonder dat je, ongewenst, persoonlijke gegevens hoeft af te staan.

Indien je bij Dwaalroutes.nl een dienst afneemt, dien je gegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres te verstrekken. Deze gegevens worden in de administratie van Dwaalroutes.nl opgeslagen.

Op basis van de privacywetgeving heb je als klant het recht de gegevens die over jou zijn vastgelegd in te zien en eventueel te laten veranderen. Indien je van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, kunt je schriftelijk een digitaal verzoek sturen naar het emailadres van Dwaalroutes.nl.

Wij volgen het bezoek aan www.dwaalroutes.nl aan de hand van logfiles. Wij analyseren deze gegevens ten behoeve van trends en statistieken. Daarna verwijderen wij de informatie.

Op deze internetsite en deze Disclaimer & Privacy Statement is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer & Privacy Statement zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

  • map

Uitgelicht

Puzzelroute Nieuwe Hollandse Waterlinie. Maak kennis met de bomen en hun betekenis.

Dwaalpunt

Maak kennis met ondernemers uit de streek.

Dwaalmarkt

De Dwaalmarkt op 28 mei j.l. was een groot succes. Klik hier voor info en een sfeerimpressie

Agenda

Ontdek welke evenementen deze streek te bieden heeft in 2017

Contact

Dwaalroutes.nl is een initiatief van

Margje Beekenkamp en Arjan Nienhuis
met financiële ondersteuning van de Provincie Gelderland, Beleef de Waal


Ik heb een vraag / een tip
E-mail:

Zoek in deze site